Tel

 02-908-9914 ,02-546-1668


เครื่องสับย่อย รุ่น P 8033

คุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะ

1. เป็นสินค้ามีสิทธิบัตรหรือได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของในสิทธิบัตรให้ผลิตได้
2. มีจานใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า มม.
3. มีใบมีด ขนาด 50 x 210มม. จำนวน 2 ใบที่ช่องย่อย และ 18 ใบตี ที่ช่องบด
4. จานยึดใบมีดมีที่วางใบมีดในลักษณะด้านท้ายลึกกว่าด้านหน้าเพื่อรับแรงปะทะ
7. ช่องคายวัสดุลักษณะเอียงองศาออกด้านท้ายใบมีด เพื่อการคายวัสดุที่รวดเร็ว
8. ใบมีดทำจากโลหะพิเศษ (สามารถตรวจสอบที่มาของโลหะได้)ผ่านกระบวนการชุบแข็งคุณภาพสูงจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ทนทานต่อการใช้งานหนัก
9. มีช่องป้อนวัสดุจำนวน 2 ช่อง 1.ช่องย่อย 2.ช่องบด
10. เวลาทำงานเครื่องจะดึงวัสดุเข้าไปย่อยเอง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
11. เครื่องยนต์ต้นกำลัง : เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 11 แรงม้าขึ้นไปหรือ เครื่องยนต์เบนซิน 13 แรงม้าขึ้นไปหรือมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรงม้า 380 โวล์ท พร้อมกล่องแมกเนติกสวิทซ์
12. สามารถสับย่อยวัสดุได้ทั้งสดและแห้งตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เช่น ต้นข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ ฟางไม้กระถิน,กิ่งไผ่, ใบไม้,ซังข้าวโพด ,ทางปาล์ม, ทางสละ,พืชสมุนไพร,กาบมะพร้าว,ผักบุ้ง,ผักตบชวา, ย่อยดิน, ฯลฯ
13. สามารถสับหญ้าได้ทุกชนิด ต้นหญ้าไม่แตก ทำให้ไม่มีกลิ่น (เหมาะสำหรับเลี้ยงโคและแพะ)
14. ความสามารถในการย่อย 100 -1,200 กก.ต่อชม.(ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาย่อย)
15. ด้านหน้าล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8 นิ้วจำนวน 1ล้อด้านหลังล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
16. มีตะแกรงสำหรับครอบสายพาน เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
17. ตะแกรงปรับขนาดของชิ้นงานสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยคันโยก
18. เป็นเครื่องที่ผลิตด้วยเหล็กที่ได้รับมาตรฐานมีความแข็งแรงคงทนมีการพ่นสารกันสนิมและเคลือบสี สีที่ใช้เป็นแบบNon-toxin อย่างดีปราศจากสารปรอทหรือโลหะหนัก
19. สินค้ามีรับประกันอย่างน้อย 1 ปี,พร้อมคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา