Tel

 02-908-9914 ,02-546-1668


เครื่องสับฟางถังกลม

คุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะ

1. สามารถสับฟางฟ่อนขนาด48 cm x 110 cm 1 ฟ่อนภายใน 60 วินาที (1 นาที )
2. มีใบมีดสับจำนวน64 ใบ(นำเข้าจากประเทศเยอรมัน)
3. มีใบมีดรองข้าง จำนวน 15 ใบ (นำเข้าจากประเทศเยอรมัน)
4. เพลาใบมีดมีขนาดใหญ่ 38 mm. (SNCM 439 หรือ 6582)
5. ขนาดตัวถังใส่ฟาง 65 cm. x 85 cm.
6. มีล้อจำนวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16” เป็นยางตันไม่ต้องเติมลม
7. ตัวเครื่องสับฟางมีขนาด 85 x 130 x 158 cm.
8. เครื่องยนต์ต้นกำลัง :เป็นเครื่องยนต์ HONDA GX 390
9. เป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นมาด้วยโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีการพ่นสารกันสนิมและเคลือบสี สีที่ใช้เป็นแบบ Non –Toxin ปราศจากสารปรอทหรือโลหะหนัก
10. สามารถสับฟาง,หญ้าแห้ง,เปลือกมะพร้าว ได้