Tel

 02-908-9914 ,02-546-1668


เครื่องสับแบบลากพ่วง

คุณสมบัติและลักษณะพิเศษเฉพาะ

1. สามารถต่อพ่วงกับรถกระบะ หรือ รถแทรคเตอร์ ได้
2. ขนาดตัวเครื่องสับกว้าง 120 ซม. ยาว 250 ซม.
3. มีล้อขนาด 500-10 จำนวน 2 ล้อ
4. มีขาค้ำยัน จำนวน 2 ชุด
5. มีขาค้ำยันแบบมีล้ออยู่ด้านหน้า จำนวน 1 ชุด
6. สามารถประกอบ กับเครื่องยนต์ดีเซล/ เบนซิน หรือ มอเตอร์
7. มีจานยึดใบมีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 65 ซม.
8. มีใบมีดยึดติดรอบจานใบมีด 18 ใบ
9. มีใบมีดวางยึดตรง 90 องศา บนจานใบมีดจำนวน 3 ชุด
10. มีใบมีดวางยึดติดเอียง 45 องศาบนจานใบมีด จำนวน 5 ชุด
11. มีใบมีดยึดติดฝาครอบ จานยึดใบมีด จำนวน 19 ใบ
12. มีช่องฟางออก จำนวน 2 ช่อง ด้านซ้ายและขวา (สามารถให้ออกช่องเดียวได้)
13. ความสามารถในการรับฟาง 1 ฟ่อน ต่อ 3.5 นาที