Tel

 02-908-9914 ,02-546-1668


เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั๊มสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้วพร้อมแท่นเครื่องแบบมีล้อลากจูงได้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องยนต์ต้นกำลัง : เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียว ยี่ห้อคูโบต้าขนาด 14 แรงม้าโดยใช้มือหมุนหรือสตาร์ทไฟฟ้า
2. เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบรังผึ้ง มีที่ครอบสายพานเพื่อป้องกันอันตราย
3. ปั๊มน้ำอลูมิเนียมขนาดท่อดูด-ส่ง 4 นิ้ว
4. มีท่อดูดขนาด 4 นิ้ว ความยาว 6 เมตร พร้อมหัวกะโหลก เข็มขัดรัดสายและอุปกรณ์อื่นๆที่ได้มาตรฐาน
5. โครงสร้างขึ้นรูปด้วยเหล็กขนาด 100 x 50 x 5 x9.5 มีล้อ จำนวน 2 ล้อประกอบด้วยยาง (185/65R14) พร้อมกะทะเหล็กขอบ 14”ของใหม่ พร้อมขอลากจูงมีสปริงกันกระแทก
6. ขนาดแท่นเครื่องกว้าง x ยาว x สูง ( 166 x 210 x 66) ซม. โดยประมาณ
7. มีขาค้ำด้านท้าย จำนวน 1 ชุด
8. มีขาค้ำด้านหน้าแบบมีล้อเดี่ยว จำนวน 1 ชุด
9. ด้านท้ายติดตั้งชุดไฟสะท้อนแสงซ้าย-ขวา
10. สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์หรือรถบรรทุกเล็ก
11. เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
12. เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาด้วยโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีการพ่นสารกันสนิมและเคลือบสี สีที่ใช้เป็นแบบ Non-Toxin ปราศจากสารปรอทหรือโลหะหนัก
13. มีใบรับประกันเครื่องยนต์คูโบต้า เป็นเวลา 3 ปี โดยบจ.คูโบต้า
14. มีใบรับประกันโครงสร้างเป็นเวลา 1 ปี
15. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและคู่มือรายการอะไหล่ 1 ชุด
16. ส่งมอบตามที่หน่วยงานกำหนด